tours

COFFEE CHOCOLATE DON EDUARDOS FARM Maquenque
Coffee, chocolate and Don Eduardo’s Farm Tour
KAYAKING TOUR MQQ ECOLODGE
Kayaking Tour in Rio Tres Amigos
BOCA TAPADA FLOATING TOUR MAQUENQUE
Boca Tapada Floating Tour
BOCA TAPADA NIGHT TOUR MAQUENQUE ECOLODEGEE
Boca Tapada Night Tour
RAINFOREST HIKING TOUR MQQ
Rainforest Hiking Tour
BIRDWATCHING MAQUENQUE TOUR
Bird Watching Tour
SAN CARLOS RIVER BOAT MQQ Ecolodge
San Carlos River Boat Tour