tours

Coffee, chocolate and Don Eduardo’s Farm Tour
Kayaking Tour in Rio Tres Amigos
Boca Tapada Floating Tour River Safari
Boca Tapada Night Tour
Rainforest Hiking Tour
Bird Watching Tour
San Carlos River Boat Tour